C De Karakter Sayısını Saydırma

C De Karakter Sayısını Saydırmak #include <stdio.h> int karaktersay(char *); char kelime; int main(void){ printf("Enter a string: "); gets(kelime); printf("The string you have entered has "%d" character.", karaktersay(&kelime)); return 0; } int karaktersay(char *kelime){ int a=0; while(kelime!=''){ a++; ...

C De Girilen Metindeki Ünlü Harfleri Saydırma

C De Girilen Stringdeki Ünlü Harfleri Saydırmak #include <stdio.h> #include <string.h> void main(){ int e,a = 0; char kelime; char sesliharf = {'a', 'A', 'e', 'E', 'I', 'i', 'u', 'U', 'O', 'o', 'ö', 'Ö', 'ü', 'Ü', 'ı', 'İ'}; printf("Enter a string: "); gets(kelime); ...

C de Yıldızlarla Dörtgen Üçgen Ve Baklava Dilimleri Oluşturmak

  C de yukarıdaki gibi bir çıktı almak istiyorsanız aşağıdaki kodlardaki oluşturulan fonksiyonları çağırmanız yeterlidir. İşte kodlar:   #include <stdio.h> int rectangle(int a, int b); int triangle(int a); int diamond(int x); int main(void){ rectangle(4, 12); printf("n"); triangle(6); printf("n"); diamond(11); } int rectangle(int a, int b){ for(int ...

C De Faktöriyel Hesaplamak

C De Faktöriyel Nasıl Hesaplanır? C de faktöryel hesaplamak için aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz. #include <stdio.h> int main(){ int ff; printf("Enter a number: "); scanf("%d", &ff); unsigned long fact = 1; for(int ea = 1; ea <= ff; ea++){ fact *= ea; } printf("%d! is %d",ff,fact); }   C de faktöriyel hesaplamak

C de Bir Sayının Üstlerini Power Kullanmayarak Toplamak

C de Bir Sayının Üstlerini Power Kullanmayarak Toplamak C de bir sayıyı a+a²+...  şeklinde power fonksiyonunu kullanmadan üstlerini birer birer arttırarak toplamak için aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz. #include <stdio.h> #include <math.h> int main(){ int a; int n; int sum = 0; printf("Enter a number: "); scanf("%d", &a); printf("Enter exp: "); scanf("%d", &n); int e = 1; while(e<=n){ int s = 1; for(int i=1; i<=e; i++){ s *= a; } sum += s; e++; } printf("%d power %d ...

C de Bir Sayının Üstlerini Power Kullanarak Toplamak

C de Bir Sayının Üstlerini Power Kullanarak Toplamak C de bir sayıyı a+a²+...  şeklinde üstlerini birer birer arttırarak toplamak için aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz. İlk girdiğiniz sayı a ikinci girdiğiniz sayı ise a üzeri n deki n sayısıdır. Bu kodlar power fonksiyonu kullanılarak yazılmıştır. #include <stdio.h> #include <math.h> int main(){ int a; int n; int sum = 0; printf("Enter a number: "); scanf("%d", &a); printf("Enter exp: ...

C De Power Kullanmadan Üst Almak

C De Power Kullanmadan For Döngüsü İle Üst Almak C de power fonksiyonunu kullanmadan üst almak istiyorsanız aşağıdaki gibi kodlamanız yeterlidir. #include <stdio.h> #include <math.h> int main(){ int a; int n; int sum = 1; printf("Enter a number: "); scanf("%d", &a); printf("Enter exp: "); scanf("%d", &n); for(int i=1; i<=n; i++){ sum *= a; } printf("%d power %d is %d",a,n,sum); }