C DE Girilen Sayıyı Ters Çevirmek

C De Girilen Sayıyı While Döngüsü İle Ters Çevirmek Bu program kullanıcıdan aldığı rakamı while döngüsü ile ters çevirmektedir. Mantığı ise şöyledir, while döngüsü ile girilen sayıyı her defasında 10 a göre modunu alır ve o sayıyı ona böler 10a göre mod almak kısaca girilen sayının son rakamını almaktır. En son tek basamaklı bir sayı kalır ...

C DE 3 Sayıyı Kıyaslamak

C de Girilen 3 Sayıyı Kıyaslayıp Büyükten Küçüğe Nasıl Yazdırılır? Bu programımız kullanıcıdan 3 adet numara alıp onları kıyaslayıp büyükten küçüğe doğru ekrana yazdırmaktadır. İşte kodlar: #include <stdio.h> int main(void){ int num1, num2, num3; printf("Enter the first number: "); scanf("%d", &num1); printf("Enter the second number: "); scanf("%d", &num2); printf("Enter the third number: "); scanf("%d", &num3); if(num1 == num2 or num1==num3 or num2==num3){ printf("You have entered the ...

C De Bir Sınıftaki Öğrencilerin Not Ortalamalarını Hesaplama

C De Bir Sınıftaki Öğrencilerin Not Ortalamaları Nasıl Hesaplanır? #include <stdio.h> int main(void){ unsigned int counter; int grade; int total; int average; total = 0; counter = 1; while(counter<=5){ printf("%s", "Enter grade: "); scanf("%d", &grade); if(grade>100){ printf("Number can not be grater than 100"); }else{ if(grade<0){ printf("Number can not be smaller than 0"); }else{ total += grade; counter += 1; } } average = total/5; printf("Average note of the class is %d", average); }

C De If Nasıl Kullanılır?

C De If Kullanımı Bu programımızda  kullanıcıdan bir rakam alıyoruz. Ben bir değer tanımladım if yapısını ve else if yapısına örnek olması için kullanıcıdan aldığım rakamla kendi rakamımı kıyaslıyorum. Kullanıcının girdiği değer bizim rakamımızdan büyük olabilir, küçük olabilir ve eşit olabilir. Şimdi tüm durumlar için ekrana bir mesaj yazdıracağız işte kodları: #include <stdio.h> int main(void){ int num1; printf("Enter the number: ...

C De Dörtişlem Nasıl Yapılır?

C De Dörtişlem Yapmak (Toplama Çıkarma Çarpma Bölme Mod Alma) Bu programımızda kullanıcıdan iki tane rakam alıp bu rakamları sırasıyla birbirleri ile toplayıp, farkını alıp, çarpıp, bölüp ve 1. sayının 2. sayı ile modunu aldıktan sonra ekrana yazdırıyoruz. İşte kodlar: #include <stdio.h> int main(void) { int num1,num2,sum,dif,mul,div,mod; printf("Enter the first number: "); scanf("%d", &num1); printf("Enter the second number: "); scanf("%d", &num2); sum = num1+num2; dif = ...

C De Toplama İşlemi Yapmak

C De Toplama İşlemi Nasıl Yapılır? C de iki sayıyı toplamak için ilk olarak iki tane int değer tanımlayıp kullanıcıdan verileri istiyoruz ve ardından iki değeri toplayıp ekrana yazdırıyoruz. İşte kodu: #include <stdio.h> int main(void) { int integer1; int integer2; int sum; printf("Enter the first integer: "); scanf("%d", &integer1); printf("Enter the second integer: "); scanf("%d", &integer2); sum = integer1 + integer2; printf("Sum of %d and %d is %d", ...