Java da Çoklu Class Kullanmak

Kullanıcıdan iki adet sayı alıp bunların 4 işleminide hesaplayacağız ama farklı bir class ta. Emre.java class ının içerisindeki kodlar: public class Emre{ public static void main(String[]args){ Btl ea = new Btl(); ea.getInput(); ea.add(); ea.subs(); ea.mul(); ea.div(); } } Gördüğünüz gibi Emre.java dosyamızın içerisinde fazla bir işlem yapmadık sadece Btl.java dosyasının içerisinde oluşturduğumuz methodları çağırdık. Btl.java dosyasının içerisindeki kodlar ise: import java.util.Scanner; public class Btl { int num1, num2; public void ...

Java da Kullanıcıdan integer Input Alıp Toplamak

Kullanıcıdan iki adet int sayı girmesini isteyip onları toplayıp ekrana yazdıracağız işte kodlar: import java.util.Scanner; public class Emre{ public static void main(String[]args){ int num1, num2; Scanner ea = new Scanner(System.in); System.out.print("Input first number: "); num1 = ea.nextInt(); System.out.print("Input second number: "); num2 = ea.nextInt(); System.out.println("Sum of number: " + (num1+num2)); } } Çıktısı: Input first number: 100 Input second number: 200 Sum of number: 300

Javada endsWith() Methodu

endsWith() Methodu Boolean sonuç verir örneğin elinizde bir string var ve en sonundaki elemanın sizin yazdığınız harfle uyuşup uyuşmadığını kontrol edersiniz. Örnek: public class Emre { public static void main(String[]args){ String str = "EAsoftware.org"; System.out.println(str.endsWith("g")); } } => true public class Emre { public static void main(String[]args){ String str = "EAsoftware.org"; System.out.println(str.endsWith("b")); } } => false