Python da Kelime Sayma Programı

Kodlar (Tab tuşuyla gerekli boşlukları ayarlarsınız): def wordcounter(filename): try: fp = open(filename) fc = fp.read() except: print("File IO Problem has been occured.") return fp.close() word_count = dict() word_list = fc.split() for word in word_list: if word in word_count: word_count += 1 else: word_count = 1 for key in word_count: if word_count == 1: print(str(filename) + " has " + str(word_count) + " time " + key) else: print(str(filename) + " has " + str(word_count) + ...

Python da eval(), exec(), globals(), locals(), compile() Fonksiyonları

Bu bölümde beş farklı fonksiyonu bir arada inceleyeceğiz. Bu fonksiyonları birlikte ele almamızın nedeni bunları birbiriyle yakından bağlantılı olması. Burada işleyeceğimiz bu beş fonksiyon şunlardan oluşuyor: eval() exec() globals() locals() compile() Ancak bu fonksiyonlardan söz etmeye başlamadan önce Python’daki iki önemli kavramı açıklığa kavuşturmamız gerekiyor: Bu kavramlar şunlar: ifade deyim Öncelikle ‘ifade’ kavramından başlayalım. İngilizcede expression denen ‘ifadeler’, bir değer üretmek için kullanılan kod parçalarıdır. Karakter dizileri, sayılar, ...

Python da hex() Fonksiyonu

Bu fonksiyon, bir sayıyı onaltılı düzendeki karşılığına çevirmemizi sağlar: >>> hex(305) 'Ox131' Yalnız hem oct() hem de hex() fonksiyonlarında dikkat etmemiz gereken şey, bu fonksiyonların parametre olarak bir sayı alıp, çıktı olarak bir karakter dizisi veriyor olmasıdır. Alıntıdır.