Python da callable() Fonksiyonu

Bu fonksiyon, bir nesnenin ‘çağrılabilir’ olup olmadığını denetler. Peki hangi nesneler çağrılabilir özelliktedir. Mesela fonksiyonlar çağrılabilir nesnelerdir. Değişkenler ise çağrılabilir nesneler değildir. Birkaç örnek verelim bununla ilgili: >>> callable(open) True Python’ın open() adlı bir fonksiyonu olduğu için, doğal olarak callable() fonksiyonu True çıktısı veriyor. Bir de şuna bakalım: >>> import sys >>> callable(sys.version) False Burada da sys modülü içindeki version adlı nesnenin çağrılabilir özellikte olup olmadığını sorguladık. Daha önceki derslerimizde de gördüğünüz gibi, sys modülü içindeki version adlı ...

Python da dict() Fonksiyonu

Bu fonksiyon, farklı veri tiplerinden sözlükler üretmemizi sağlar. Örneğin bu fonksiyonu kullanarak boş bir sözlük oluşturabiliriz: >>> s = dict() Bu fonksiyon, değişkenlerden sözlükler oluşturmamızı da sağlar: >>> s = dict(a=1, b=2, c=3) {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3} dict() fonksiyonuna parametre olarak iç içe geçmiş listeler veya demetler vererek de sözlük üretebiliriz: >>> öğeler = (, , ) >>> dict(öğeler) {'a': 1, 'b': ...

Python da srt() Fonksiyonu

Bu fonksiyonun, farklı veri tiplerini karakter dizisine dönüştürmek için kullanıldığını biliyorsunuz. Örneğin: >>> str(12) '12' Burada 12 sayısını bir karakter dizisine dönüştürdük. Şimdi de bir baytı karakter dizisine dönüştürelim: >>> bayt = b'easoftware' Bayt nesnemizi tanımladık. Şimdi bunu bir karakter dizisine dönüştürelim: >>> kardiz = str(bayt, encoding='utf-8') >>> print(kardiz) easoftware Gördüğünüz gibi, bir baytı karakter dizisine dönüştürmek için str() fonksiyonuna encoding adlı bir parametre veriyoruz. Fonksiyonumuz, bu parametrede hangi kodlama ...

Python da int() Fonksiyonu

Bu fonksiyon birkaç farklı amaç için kullanılabilir. int() fonksiyonunun en temel görevi, bir karakter dizisi veya kayan noktalı sayıyı (eğer mümkünse) tam sayıya dönüştürmektir: >>> int('10') 10 >>> int(12.4) 12 Bunun dışında bu fonksiyonu, herhangi bir sayma sisteminde temsil edilen bir sayıyı onlu sayma sistemine dönüştürmek için de kullanabiliriz. Örneğin: >>> int('12', 8) 10 Burada, sekizli sayma sistemine ait sayı değerli bir karakter dizisi olan ‘12’`yi ...

Python da complex() Fonksiyonu

Sayılardan söz ederken, eğer matematikle çok fazla içli dışlı değilseniz pek karşılaşmayacağınız, ‘karmaşık sayı’ adlı bir sayı türünden de bahsetmiştik. Karmaşık sayılar, bir gerçek, bir de sanal kısımdan oluşan sayılardır. Karmaşık sayılar Python’da ‘complex’ ifadesiyle gösteriliyor. Mesela şu bir karmaşık sayıdır: >>> 12+0j İşte eğer herhangi bir sayıyı karmaşık sayıya dönüştürmeniz gerekirse complex() adlı bir fonksiyondan yararlanabilirsiniz. Örneğin: >>> complex(15) (15+0j) Böyle bir ...

Python da frozenset() Fonksiyonu

Bu fonksiyonu kullanarak farklı veri tiplerini dondurulmuş kümeye dönüştürebilirsiniz: >>> s = set('easoftware') >>> df = frozenset(s) >>> df frozenset({'r', 's', 'w', 't', 'o', 'a', 'f', 'e'}) Alıntıdır.

Python da set() Fonksiyonu

set() fonksiyonu list() fonksiyonuna çok benzer. Bu fonksiyon da tıpkı list() fonksiyonu gibi, veri tipleri arasında dönüştürme işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilir. set() fonksiyonunun görevi farklı veri tiplerini kümeye dönüştürmektir: >>> k = set() Burada boş bir küme oluşturduk. Şimdi de mesela bir karakter dizisini kümeye dönüştürelim: >>> i = 'easoftware' >>> set(i) {'o', 'a', 'f', 'e', 's', 'r', 'w', 't'} Alıntıdır.

Python da list() Fonksiyonu

Bu fonksiyon iki farklı amaç için kullanılabilir: Liste tipinde bir veri oluşturmak Farklı veri tiplerini liste adlı veri tipine dönüştürmek Birinci amaç için bu fonksiyonu şu şekilde kullanıyoruz: >>> l = list() Böylece liste tipinde bir veri oluşturmuş olduk. Dediğimiz gibi list() fonksiyonunu, farklı tipteki verileri listeye dönüştürmek için de kullanabiliriz. Örneğin: >>> list('easoftware') Burada ‘easoftware’ adlı karakter dizisini bir listeye dönüştürdük. Elbette bu fonksiyonu kullanarak başka veri ...