Python da Fonksiyon Tanımlamak ve Çağırmak

Bir önceki bölümde, kayıt_oluştur() adlı hayali bir fonksiyondan söz etmiştik. Tasarımıza göre bu fonksiyon şu şekilde kullanılacak:

kayıt_oluştur("Ahmet", "Gür", "Pardus", "İzmir")

Bu komutu verdiğimizde ise şöyle bir çıktı almayı planlıyoruz:

------------------------------
isim      : Ahmet
soyisim    : Gür
işletim sistemi: Pardus
şehir     : İzmir
------------------------------

Dediğimiz gibi, böyle bir şey yapmak Python’la mümkündür. Ancak tabii ki kayıt_oluştur() adlı böyle bir fonksiyonu kullanabilmenin belli ön koşulları var. Nasıl sayı adlı bir değişkeni kullanabilmek için öncelikle bu ada sahip bir değişken tanımlamış olmamız gerekiyorsa, aynı şekilde kayıt_oluştur() adlı bir fonksiyonu kullanabilmek için de öncelikle bu ada sahip bir fonksiyonu tanımlamış olmamız gerekiyor. Zira mesela input() ve print() gibi fonksiyonları kullanabiliyor olmamız, Python geliştiricilerinin bu fonksiyonları tanımlayıp dilin içine gömmüş olmaları sayesindedir.

İşte biz de kayıt_oluştur() adlı fonksiyonu kullanabilmek için bu ada sahip fonksiyonu aşağıdaki şekilde tanımlamalıyız:

def kayıt_oluştur(isim, soyisim, işsis, şehir):
  print("-"*30)

  print("isim      : ", isim)
  print("soyisim    : ", soyisim)
  print("işletim sistemi: ", işsis)
  print("şehir     : ", şehir)

  print("-"*30)

İlk bakışta bu kodlar size hiçbir şey ifade etmemiş olabilir. Ama hiç endişe etmeyin. Biz birazdan bu satırların ne anlama geldiğini bütün ayrıntılarıyla anlatacağız. Siz şimdilik anlamadığınız kısımları görmezden gelip okumaya devam edin.

Yukarıdaki kodlar yardımıyla fonksiyonumuzu tanımlamış olduk. Artık elimizde, tıpkı print() veya input() gibi, kayıt_oluştur() adlı ‘ev yapımı’ bir fonksiyon var. Dolayısıyla bu yeni fonksiyonumuzu, daha önce öğrendiğimiz fonksiyonları nasıl kullanıyorsak aynı şekilde kullanabiliriz. Yani aşağıdaki gibi komutlar yazabiliriz:

kayıt_oluştur("Fırat", "Özgül", "Ubuntu", "İstanbul")
kayıt_oluştur("Mehmet", "Öztaban", "Debian", "Ankara")

Yalnız fonksiyonumuzu tanımlayıp bitirdikten sonra, bu fonksiyonu kullanırken, kodlarımızın hizalamasına dikkat ediyoruz. Fonksiyonu kullanmak için yazdığımız kodları def  ifadesinin hizasına getiriyoruz. Yani:

def kayıt_oluştur(isim, soyisim, işsis, şehir):
  print("-"*30)

  print("isim      : ", isim)
  print("soyisim    : ", soyisim)
  print("işletim sistemi: ", işsis)
  print("şehir     : ", şehir)

  print("-"*30)

kayıt_oluştur("Fırat", "Özgül", "Ubuntu", "İstanbul")
kayıt_oluştur("Mehmet", "Öztaban", "Debian", "Ankara")

Yukarıdaki yapıyı kullanarak, istediğiniz sayıda kayıt oluşturabilirsiniz. Mesela:

kayıt_oluştur("İlkay", "Kaya", "Mint", "Adana")
kayıt_oluştur("Seda", "Kara", "SuSe", "Erzurum")

Gördüğünüz gibi, yukarıdaki yöntem sayesinde kodlarımızdaki tekrar eden kısımlar ortadan kalktı. Yukarıdaki fonksiyonun bize nasıl bir kolaylık sağladığını daha net görebilmek için, fonksiyon kullanarak sadece şu 11 satırla elde ettiğimiz çıktıyı, fonksiyon kullanmadan elde etmeyi deneyebilirsiniz:

def kayıt_oluştur(isim, soyisim, işsis, şehir):
  print("-"*30)

  print("isim      : ", isim)
  print("soyisim    : ", soyisim)
  print("işletim sistemi: ", işsis)
  print("şehir     : ", şehir)

  print("-"*30)
kayıt_oluştur("Fırat", "Özgül", "Ubuntu", "İstanbul") kayıt_oluştur("Mehmet", "Öztaban", "Debian", "Ankara") kayıt_oluştur("İlkay", "Kaya", "Mint", "Adana") kayıt_oluştur("Seda", "Kara", "SuSe", "Erzurum")

Bu anlattıklarımız size çok karmaşık gelmiş olabilir. Ama endişe etmenize hiç gerek yok. Biraz sonra, yukarıda yazdığımız kodların hepsini didik didik edeceğiz. Ama öncelikle yukarıdaki kod parçasını yapısal olarak bir incelemenizi istiyorum. Fonksiyonu tanımladığımız aşağıdaki kod parçasına şöyle bir baktığınızda neler görüyorsunuz?

def kayıt_oluştur(isim, soyisim, işsis, şehir):
   print("-"*30)

   print("isim      : ", isim)
   print("soyisim    : ", soyisim)
   print("işletim sistemi: ", işsis)
   print("şehir     : ", şehir)

   print("-"*30)

 kayıt_oluştur("Fırat", "Özgül", "Ubuntu", "İstanbul")

Bu kodları incelediğinizde şu noktalar dikkatinizi çekiyor olmalı:

 1. Kodlar def adlı bir ifade ile başlamış.
 2. Bunun ardından ‘kayıt_oluştur’ ifadesini görüyoruz.
 3. Bu ifadeyi, içinde birtakım kelimeler barındıran bir parantez çifti izliyor.
 4. Parantezin içinde, isimsoyisimişsis ve şehir adlı değerler var.
 5. def ile başlayan bu satır iki nokta üst üste işareti ile son buluyor.
 6. İlk satırın ardından gelen kısım ilk satıra göre girintili bir şekilde yazılmış.
 7. kayıt_oluştur("Fırat", "Özgül", "Ubuntu", "İstanbul") satırı önceki satırlara göre girintisiz yazılmış.

Eğer bu kodlara dikkatlice bakacak olursanız, aslında bu kodların topu topu iki parçadan oluştuğunu göreceksiniz. İsterseniz yukarıdaki yapıyı biraz sadeleştirelim:

def kayıt_oluştur(parametre1, parametre2, parametre3, parametre4):
  (...)

kayıt_oluştur(parametre1, parametre2, parametre3, parametre4)

Bu yapının ilk parçası şudur:

def kayıt_oluştur(parametre1, parametre2, parametre3, parametre4):
  (...)

İkinci parçası ise şu:

kayıt_oluştur(parametre1, parametre2, parametre3, parametre4)

Teknik olarak söylemek gerekirse, ilk parçaya ‘fonksiyon tanımı’ (function definition), ikinci parçaya ise ‘fonksiyon çağrısı’ (function call) adı verilir. Dolayısıyla bir fonksiyonun yaşam döngüsü iki aşamadan oluşur. Buna göre bir fonksiyon önce tanımlanır;

def kayıt_oluştur(parametre1, parametre2, parametre3, parametre4):
  (...)

…sonra da çağrılır;

kayıt_oluştur(parametre1, parametre2, parametre3, parametre4)

Aslında biz şimdiye kadar gördüğümüz print()type()open() vb. fonksiyonlarda bu ‘fonksiyon çağrısı’ kısmıyla zaten tanışmıştık. Zira şu komut tam anlamıyla bir fonksiyon çağrısıdır (yani bir fonksiyon çağırma işlemidir):

print("Fırat", "Özgül", "Adana", 32)

Gördüğünüz gibi, yukarıdaki komutun yapı olarak şu komuttan hiçbir farkı yok:

kayıt_oluştur("Fırat", "Özgül", "Ubuntu", "İstanbul")

Bu iki fonksiyon arasındaki tek fark, print() fonksiyonunu Python geliştiricilerinin; kayıt_oluştur() fonksiyonunu ise sizin tanımlamış olmanızdır.

Elbette bu iki fonksiyon yapı olarak birbirinin aynı olsa da, işlev olarak birbirinden farklıdır. print() fonksiyonunun görevi kendisine parametre olarak verilen değerleri ekrana çıktı vermek iken, kayıt_oluştur() fonksiyonunun görevi kendisine parametre olarak verilen değerleri kullanarak bir kayıt oluşturmaktır.

Bu derse gelinceye kadar öğrendiğimiz print()type() ve open() gibi fonksiyonlara teknik olarak ‘gömülü fonksiyonlar’ (builtin functions) adı verilir. Bu fonksiyonlara bu adın verilmiş olmasının sebebi, bu fonksiyonların gerçekten de Python programlama dili içine gömülü bir vaziyette olmalarıdır. Dikkat ederseniz kendi yazdığımız fonksiyonları kullanabilmek için öncelikle fonksiyonu tanımlamamız gerekiyor. Gömülü fonksiyonlar ise Python geliştiricileri tarafından halihazırda tanımlanmış olduğu için bunları biz herhangi bir tanımlama işlemi yapmaya gerek kalmadan doğrudan çağırabiliyoruz.

Böylece bir fonksiyonun yapı olarak neye benzediğini üstünkörü de olsa incelemiş olduk. Buraya kadar anlatılan kısımda bazı noktaları anlamakta zorlanmış olabilirsiniz. Eğer öyleyse hiç endişelenmeyin. Bu gayet doğal.

Gelin isterseniz şimdi yukarıda anlattıklarımızın içini doldurmaya çalışalım.

Alıntıdır.