Python da Fonksiyonlar İle İlgili Örnek Bir Uygulama

Gelin isterseniz buraya kadar öğrendiklerimizi kullanarak örnek bir uygulama yazalım. Bir yandan da yeni şeyler öğrenerek bilgimize bilgi katalım.

Amacımız belli miktarda ve belli aralıkta rastgele sayılar üreten bir program yazmak. Örneğin programımız şu şekilde altı adet rastgele sayı üretebilecek:

103, 298, 152, 24, 91, 285

Ancak programımız bu sayıları üretirken her sayıdan yalnızca bir adet üretecek. Yani aynı seride bir sayıdan birden fazla bulunamayacak.

Dilerseniz öncelikle kodlarımızı görelim:

import random

def sayı_üret(başlangıç=0, bitiş=500, adet=6):
  sayılar = set()

  while len(sayılar) < adet:
    sayılar.add(random.randrange(başlangıç, bitiş))

  return sayılar

Esasında bu kodların (neredeyse) tamamını anlayabilecek kadar Python bilgisine sahipsiniz. Burada anlamamış olabileceğiniz tek şey random modülüdür. O yüzden gelin isterseniz bu modülden biraz söz edelim.

Biz henüz modül kavramını bilmiyoruz. Ama buraya gelene kadar birkaç konu altında modüllerle ilgili bazı örnekler de yapmadık değil. Örneğin şimdiye kadar yazdığımız programlardan öğrendiğimiz kadarıyla Python’da os ve sys adlı iki modülün bulunduğunu, bu modüllerin içinde, program yazarken işimize yarayacak pek çok değişken ve fonksiyon bulunduğunu ve bu fonksiyonları programlarımızda kullanabilmek için ilkin bu modülleri içe aktarmamız gerektiğini biliyoruz. İşte tıpkı os ve sys gibi,random da Python programlama dili bünyesinde bulunan modüllerden biridir. Bu modülün içinde, rastgele sayılar üretmemizi sağlayacak bazı fonksiyonlar bulunur. İşte randrange() de bu fonksiyonlardan biridir. Dilerseniz bu fonksiyonun nasıl kullanıldığını anlamak için etkileşimli kabukta birkaç deneme çalışması yapalım.

random modülünün içindeki araçları kullanabilmek için öncelikle bu modülü içe aktarmalıyız:

>>> import random

Acaba bu modülün içinde neler varmış?

>>> dir(random)

['BPF', 'LOG4', 'NV_MAGICCONST', 'RECIP_BPF', 'Random', 'SG_MAGICCONST',
'SystemRandom', 'TWOPI', '_BuiltinMethodType', '_MethodType', '_Sequence',
'_Set', '__all__', '__builtins__', '__cached__', '__doc__', '__file__',
'__initializing__', '__loader__', '__name__', '__package__', '_acos', '_ceil',
'_cos', '_e', '_exp', '_inst', '_log', '_pi', '_random', '_sha512', '_sin',
'_sqrt', '_test', '_test_generator', '_urandom', '_warn', 'betavariate',
'choice', 'expovariate', 'gammavariate', 'gauss', 'getrandbits', 'getstate',
'lognormvariate', 'normalvariate', 'paretovariate', 'randint', 'random',
'randrange', 'sample', 'seed', 'setstate', 'shuffle', 'triangular', 'uniform',
'vonmisesvariate', 'weibullvariate']

Gördüğünüz gibi bu modülün içinde epey araç var. Gelin isterseniz bu araçlardan en sık kullanılanlarını tanıyalım.

Örneğin random modülü içinde bulunan sample() adlı fonksiyon herhangi bir dizi içinden istediğimiz sayıda rastgele numune almamızı sağlar:

>>> liste = ["ahmet", "mehmet", "sevgi", "sevim", "selin", "zeynep", "selim"]
>>> random.sample(liste, 2)

['sevim', 'ahmet']

Gördüğünüz gibi, yedi kişilik bir isim listesinden 2 adet rastgele numune aldık. Aynı işlemi tekrarlayalım:

>>> random.sample(liste, 2)

['sevgi', 'zeynep']

>>> random.sample(liste, 5)

['selin', 'zeynep', 'ahmet', 'selim', 'mehmet']

Numune alma işlemi tamamen rastgeledir. Ayrıca gördüğünüz gibi, listeden istediğimiz sayıda numune alabiliyoruz.

random modülü içinde bulunan shuffle() adlı başka bir fonksiyon, bir dizi içindeki öğelerin sırasını rastgele bir şekilde karıştırmamızı sağlar:

>>> liste = ["ahmet", "mehmet", "sevgi", "sevim", "selin", "zeynep", "selim"]
>>> random.shuffle(liste)

shuffle() fonksiyonu liste öğelerini yine aynı liste içinde değiştirdi. Değişikliği görmek için listeyi ekrana basabilirsiniz:

>>> liste

['selim', 'selin', 'ahmet', 'mehmet', 'sevim', 'sevgi', 'zeynep']

random modülü içinde bulunan bir başka fonksiyon ise randrange() fonksiyonudur. Bu fonksiyon, belli bir aralıkta rastgele sayılar üretmemizi sağlar:

>>> random.randrange(0, 500)

156

Burada 0 ile 500 arasında rastgele bir sayı ürettik.

Gördüğünüz gibi random son derece faydalı olabilecek bir modüldür. Dilerseniz şimdi random fonksiyonunu bir kenara bırakıp kodlarımıza geri dönelim:

import random

def sayı_üret(başlangıç=0, bitiş=500, adet=6):
  sayılar = set()

  while len(sayılar) < adet:
    sayılar.add(random.randrange(başlangıç, bitiş))

  return sayılar

Burada ilk satırın ne iş yaptığını öğrendik. Bu satır yardımıyla random modülünü içe aktarıyoruz.

Sonraki satırda fonksiyonumuzu tanımlamaya başlıyoruz:

def sayı_üret(başlangıç=0, bitiş=500, adet=6):
  ...

Fonksiyonumuzun adı sayı_üret. Bu fonksiyon toplam üç farklı parametre alıyor. Bunlar başlangıçbitiş ve adet. Dikkat ederseniz bu parametrelerin her birinin bir varsayılan değeri var. Dolayısıyla sayı_üret() fonksiyonu parametresiz olarak çağrıldığında bu üç parametre öntanımlı değerlerine sahip olacaktır.

Gelelim fonksiyon gövdesine…

İlk olarak sayılar adlı bir küme tanımlıyoruz.

Bildiğiniz gibi, kümeler içinde öğeler her zaman tektir. Yani bir küme içinde aynı öğeden yalnızca bir adet bulunabilir. Kümelerin bu özelliği bizim yazdığımız program için oldukça uygun. Çünkü biz de ürettiğimiz rastgele sayıların benzersiz olmasını istiyoruz. Bu benzersizliği sağlayabilecek en uygun veri tipi kümelerdir.

Bir sonraki satırda bir while döngüsü görüyoruz:

while len(sayılar) < adet:
  sayılar.add(random.randrange(başlangıç, bitiş))

Bu döngüye göre, sayılar değişkeninin uzunluğu adet parametresinin değerinden az olduğu müddetçe, sayılar adlı değişkene başlangıç ve bitiş parametrelerinin gösterdiği değerler arasından rastgele sayılar eklemeye devam edeceğiz. Örneğin kullanıcı fonksiyonumuzu parametresiz olarak çağırdıysa, yukarıdaki döngü şu şekilde işleyecektir:

while len(sayılar) < 6:
  sayılar.add(random.randrange(0, 500))

Buna göre, sayılar değişkeninin uzunluğu 6‘dan az olduğu müddetçe bu değişkene 0 ile 500 arasında rastgele sayılar eklemeye devam edeceğiz. Böylelikle sayılar değişkeni içinde birbirinden farklı toplam 6 sayı olmuş olacak.

Fonksiyonun son satırında ise şu kodu görüyoruz:

return sayılar

Bu kod yardımıyla, belirtilen miktardaki sayıları tutan sayılar adlı değişkeni fonksiyondan döndürüyoruz. Yani fonksiyonumuz dış dünyaya sayılar adlı bir değişken veriyor.. Bu değişkeni bu şekilde döndürdükten sonra istediğimiz gibi kullanabiliriz. Mesela:

for i in range(100):
  print(sayı_üret())

Buradan şuna benzer bir çıktı alacaksınız:

{34, 144, 211, 468, 58, 286}
{41, 170, 395, 113, 178, 29}
{161, 195, 452, 271, 212, 324}
{1, 328, 461, 398, 464, 220}
{356, 489, 12, 114, 329, 472}
{320, 34, 238, 176, 243, 149}
{364, 304, 434, 403, 217, 63}
{452, 392, 175, 464, 81, 467}
{36, 230, 21, 440, 287, 415}
{292, 391, 145, 182, 440, 223}
{386, 38, 309, 377, 59, 277}
{0, 2, 42, 400, 404, 60}
{48, 482, 393, 80, 116, 407}
{483, 136, 431, 35, 344, 381}
...

Gördüğünüz gibi, sayı_üret() fonksiyonunu kullanarak, her biri 6 öğeden oluşan 100 adet sayı listesi elde ettik. Biz yukarıda bu fonksiyonu parametresiz olarak çalıştırdığımız için, Python başlangıçbitiş ve adet parametrelerinin öntanımlı değerlerini kullandı (sırasıyla 0500 ve 6).

İstersek biz fonksiyonumuzu farklı parametrelerle çağırabiliriz:

print(sayı_üret(0, 100, 10))

Bu kodlar bize 0 ile 100 arasından 10 adet rastgele sayı seçer:

{3, 4, 9, 11, 13, 47, 50, 53, 54, 61}

Eğer çıktının küme parantezleri arasında görünmesini istemiyorsanız elbette çıktıyı keyfinize göre biçimlendirebilirsiniz:

print(*sayı_üret(100, 1500, 20), sep='-')

Bu şekilde, 100 ile 1500 arası sayılardan rastgele 20 adet seçip her bir sayının arasına bir tane  işareti yerleştirdik:

352-1251-1366-1381-1350-330-203-842-269-285-816-658-643-308-1174-152-594-522-1214-959

Alıntıdır.