Python da İsimli Parametreler

Bir önceki bölümde verdiğimiz şu örneği yeniden ele alalım:

def kayıt_oluştur(isim, soyisim, işsis, şehir):
  print("-"*30)

  print("isim      : ", isim)
  print("soyisim    : ", soyisim)
  print("işletim sistemi: ", işsis)
  print("şehir     : ", şehir)

  print("-"*30)

Bu fonksiyonu çağırırken parametrelerin sırasını doğru vermenin, alacağımız çıktının düzgün olması bakımından büyük önem taşıdığını biliyoruz. Ancak özellikle parametre sayısının çok olduğu fonksiyonlarda parametre sırasını akılda tutmak zor olabilir. Böyle durumlarda parametreleri isimleri ile birlikte kullanmayı tercih edebiliriz:

kayıt_oluştur(soyisim="Öz", isim="Ahmet", işsis="Debian", şehir= "Ankara")

Böylece fonksiyon parametrelerini istediğimiz sıra ile kullanabiliriz. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Python’da isimli bir parametrenin ardından sıralı bir parametre gelemez. Yani şu kullanım yanlıştır:

kayıt_oluştur(soyisim="Öz", isim="Ahmet", "Debian", "Ankara")

Bu kodlar bize şu hatayı verir:

 File "<stdin>", line 1
SyntaxError: non-keyword arg after keyword arg

Bu yüzden, eğer isimli parametreler kullanacaksak, isimli parametrelerden sonra sıralı parametre kullanmamaya dikkat ediyoruz.

Alıntıdır.