Python da Sekme

Sekme (t)

Python’da  işareti sadece ‘n’ harfiyle değil, başka harflerle de birleşebilir. Örneğin  işaretini ‘t’ harfiyle birleştirerek yine özel bir anlam ifade eden bir kaçış dizisi elde edebiliriz:

>>> print("abctdef")

abc def

Burada t adlı kaçış dizisi, “abc” ifadesinden sonra sanki Tab (sekme) tuşuna basılmış gibi bir etki oluşturarak “def” ifadesini sağa doğru itiyor. Bir de şu örneğe bakalım:

>>> print("bir", "iki", "üç", sep="t")

bir iki üç

Bir örnek daha:

>>> print(*"123456789", sep="t")

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gördüğünüz gibi, parametreler arasında belli aralıkta bir boşluk bırakmak istediğimizde t adlı kaçış dizisinden yararlanabiliyoruz.

Tıpkı n kaçış dizisinde olduğu gibi, karakter dizilerinde t kaçış dizisinin varlığına karşı da uyanık olmalıyız:

>>> open("C:nisanmasraflartoplam_masraf.txt")

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
OSError: [Errno 22] Invalid argument: 'C:nisan\masraflartoplam_masraf.txt'

Burada da n ile yaşadığımız soruna benzer bir durum var. Biz toplam_masraf.txt adlı bir dosyaya atıfta bulunmaya çalışıyoruz, ama Python bu ifadenin başındaki ‘t’ harfinin, kendisinden önce gelen  işareti ile birleşmesinden ötürü, bunu t kaçış dizisi olarak algılıyor ve ona göre davranıyor.

Belki yukarıdaki kodları şöyle yazarsak durumu anlamak daha kolay olabilir:

>>> print("C:nisanmasraflartoplam_masraf.txt")

C:
isanmasraflar      oplam_masraf.txt

Gördüğünüz gibi, Python n kaçış dizisini gördüğü noktada alt satırın başına geçiyor ve t kaçış dizisini gördüğü noktada da önceki ve sonraki öğeler arasında bir sekme boşluğu bırakıyor. Bu durumu engellemek için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz: Ya ters taksim işaretlerini çiftleyeceksiniz:

>>> print("C:\nisan\masraflar\toplam_masraf.txt")

Ya da dizin adı ayracı olarak düz taksim işaretini kullanacaksınız:

>>> print("C:/nisan/masraflar/toplam_masraf.txt")

Daha önce de söylediğimiz gibi, üçüncü ve daha pratik olan yolu daha sonra göreceğiz. Şimdilik sadece biraz sabır…

Alıntıdır.