Python da Sıralı (veya İsimsiz) Parametreler

Python’da şöyle bir fonksiyon tanımlayabileceğimizi biliyoruz:

def kayıt_oluştur(isim, soyisim, işsis, şehir):
  print("-"*30)

  print("isim      : ", isim)
  print("soyisim    : ", soyisim)
  print("işletim sistemi: ", işsis)
  print("şehir     : ", şehir)

  print("-"*30)

Yukarıda tanımladığımız bu fonksiyonu şu şekilde çağırabiliriz:

kayıt_oluştur("Ahmet", "Öz", "Debian", "Ankara")

Bu fonksiyonda, yazdığımız parametrelerin sırası büyük önem taşır. Mesela yukarıdaki fonksiyonu şöyle çağırdığımızı düşünün:

kayıt_oluştur("Debian", "Ankara", "Öz", "Ahmet")

Eğer fonksiyon parametrelerini bu sırayla kullanırsak aldığımız çıktı hatalı olacaktır:

------------------------------
isim      : Debian
soyisim    : Ankara
işletim sistemi: Öz
şehir     : Ahmet
------------------------------

Gördüğünüz gibi, isim, soyisim ve öteki bilgiler birbirine karışmış. İşte Python’da, veriliş sırası önem taşıyan bu tür parametrelere ‘sıralı parametreler’ (veya isimsiz parametreler) adı verilir.

Alıntıdır.