Python da Varsayılan Değerli Parametreler

Şimdiye kadar karşılaştığımız fonksiyonlarda bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı. Mesela print() fonksiyonunu ele alalım. Bildiğiniz gibi, bu fonksiyonu en basit şekilde şöyle kullanıyoruz:

print("Fırat", "Özgül")

Evet, print() fonksiyonunu bu şekilde kullanabiliyoruz, ancak bildiğiniz gibi, aslında bu fonksiyonun bazı özel parametreleri de var. Daha önceki derslerimizden hatırlayacağınız gibi, biz yukarıdaki komutu verdiğimizde aslında Python bunu şu şekilde algılıyor:

print("Fırat", "Özgül", sep=" ", end="n", file=sys.stdout, flush=False)

Yani biz görmesek de aslında her print() çağrısı sependfile ve flush parametrelerini de içeriyor. Biz bu özel parametreleri kullanmasak da, yazdığımız kod düzgün bir şekilde çalışır. Bunun nedeni, sependfile ve flush parametrelerinin öntanımlı olarak birtakım değerlere sahip olmasıdır. Yani biz bu parametrelere kendimiz bir değer atamazsak Python bu parametrelere kendi belirlediği bazı öntanımlı değerleri atayacaktır. Dolayısıyla, eğer biz başka bir değer yazmazsak, sepparametresi ” “ değerine, end parametresi “n” değerine, file parametresi sys.stdout değerine, flush parametresi ise False değerine sahip olacaktır. İşte bu tür parametrelere Python’da ‘varsayılan değerli parametreler’ adı verilir. Peki biz kendimiz varsayılan değerli parametreler içeren fonksiyonları nasıl tanımlayabiliriz?

Şu örneğe dikkatlice bakın:

def kur(kurulum_dizini="/usr/bin/"):
  print("Program {} dizinine kuruldu!".format(kurulum_dizini))

Burada kur() adlı bir fonksiyon tanımladık. Bu fonksiyonun görevi, yazdığımız bir programı, kullanıcının bilgisayarındaki bir dizine kurmak ve programın hangi dizine kurulduğu konusunda kullanıcıyı bilgilendirmek. Bu fonksiyonu şu şekilde çağırabiliriz:

kur()

Eğer kur() fonksiyonunu böyle çağırırsak bize şu çıktıyı verecektir:

Program /usr/bin/ dizinine kuruldu!

Gördüğünüz gibi, kur() fonksiyonunun kurulum_dizini adlı bir parametresi var. Biz fonksiyonu tanımlarken, bu parametreye bir varsayılan değer atadık (/usr/bin/). Böylece kur() fonksiyonu parametresiz olarak çağrıldığında bu varsayılan değer devreye girdi. Eğer biz bu değeri değiştirmek istersek, mesela programımızın “C:Usersemre” dizinine kurulmasını istersek, kur() fonksiyonunu şöyle çağırmalıyız:

kur("C:\Users\emre")

kur() fonksiyonunu yukarıdaki gibi çağırdığımızda Python bize şöyle bir çıktı verir:

Program C:Usersemre dizinine kuruldu!

Bu örnek size, varsayılan değerli parametreler belirlemenin ne kadar faydalı olabileceğini göstermiş olmalı. Mesela bir program yazdığınızı düşünün. Programınızı indiren kullanıcılar, yukarıdaki gibi bir varsayılan değerli parametre belirlemiş olmanız sayesinde programınızı nereye kuracaklarını belirlemek zorunda kalmadan bir sonraki kurulum adımına geçebiliyorlar…

Elbette eğer isterseniz kullanıcılarınızı bir kurulum dizini belirlemeye zorlamak da isteyebilirsiniz. Bunun için yine varsayılan değerli parametrelerden yararlanabilirsiniz:

def kur(kurulum_dizini=''):
  if not kurulum_dizini:
    print("Lütfen programı hangi dizine kurmak istediğinizi belirtin!")
  else:
    print("Program {} dizinine kuruldu!".format(kurulum_dizini))

Bu defa kurulum_dizini parametresinin varsayılan değerini boş bir karakter dizisi olarak belirledik. Eğer bu parametrenin değeri boş bir karakter dizisi olursa, kullanıcı herhangi bir kurulum dizini belirtmemiş demektir. Eğer kullanıcı herhangi bir kurulum dizini belirtmezse kurulum_dizini parametresinin bool değeri False olacaktır. Bu özelliği dikkate alarak fonksiyon gövdesinde şu kodları kullanabiliyoruz:

if not kurulum_dizini:
  print("Lütfen programı hangi dizine kurmak istediğinizi belirtin!")

Böylece, kurulum_dizini parametresinin bool değeri False olursa kullanıcılarımıza şöyle bir uyarı gösteriyoruz:

"Lütfen programı hangi dizine kurmak istediğinizi belirtin!"

Dolayısıyla kuruluma başlayabilmek için kur() fonksiyonunun şöyle çalıştırılmasını zorunlu tutuyoruz:

kur("C:\Users\ea")

Buna benzer durumlarla pek çok kez karşılaşmış olmalısınız. Özellikle programların kurulmasını sağlayan ‘setup‘ betiklerinde her aşama için bir varsayılan değer belirlenip, kullanıcının sadece ‘Next‘ tuşlarına basarak sağlıklı bir kurulum yapması sağlanabiliyor. Eğer kullanıcı varsayılan değerlerin dışında birtakım değerler belirlemek isterse, yukarıda örneğini verdiğimiz yapı kullanıcıya böyle bir özgürlük de sağlıyor.

Alıntıdır.