Python da eval(), exec(), globals(), locals(), compile() Fonksiyonları

Bu bölümde beş farklı fonksiyonu bir arada inceleyeceğiz. Bu fonksiyonları birlikte ele almamızın nedeni bunları birbiriyle yakından bağlantılı olması. Burada işleyeceğimiz bu beş fonksiyon şunlardan oluşuyor: eval() exec() globals() locals() compile() Ancak bu fonksiyonlardan söz etmeye başlamadan önce Python’daki iki önemli kavramı açıklığa kavuşturmamız gerekiyor: Bu kavramlar şunlar: ifade deyim Öncelikle ‘ifade’ kavramından başlayalım. İngilizcede expression denen ‘ifadeler’, bir değer üretmek için kullanılan kod parçalarıdır. Karakter dizileri, sayılar, ...