Javada endsWith() Methodu

endsWith() Methodu Boolean sonuç verir örneğin elinizde bir string var ve en sonundaki elemanın sizin yazdığınız harfle uyuşup uyuşmadığını kontrol edersiniz. Örnek: public class Emre { public static void main(String[]args){ String str = "EAsoftware.org"; System.out.println(str.endsWith("g")); } } => true public class Emre { public static void main(String[]args){ String str = "EAsoftware.org"; System.out.println(str.endsWith("b")); } } => false