Java da Kullanıcıdan integer Input Alıp Toplamak

Kullanıcıdan iki adet int sayı girmesini isteyip onları toplayıp ekrana yazdıracağız işte kodlar: import java.util.Scanner; public class Emre{ public static void main(String[]args){ int num1, num2; Scanner ea = new Scanner(System.in); System.out.print("Input first number: "); num1 = ea.nextInt(); System.out.print("Input second number: "); num2 = ea.nextInt(); System.out.println("Sum of number: " + (num1+num2)); } } Çıktısı: Input first number: 100 Input second number: 200 Sum of number: 300