C de Bir Sayının Üstlerini Power Kullanarak Toplamak

C de Bir Sayının Üstlerini Power Kullanarak Toplamak C de bir sayıyı a+a²+...  şeklinde üstlerini birer birer arttırarak toplamak için aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz. İlk girdiğiniz sayı a ikinci girdiğiniz sayı ise a üzeri n deki n sayısıdır. Bu kodlar power fonksiyonu kullanılarak yazılmıştır. #include <stdio.h> #include <math.h> int main(){ int a; int n; int sum = 0; printf("Enter a number: "); scanf("%d", &a); printf("Enter exp: ...