Python da Etkisizleştirme

Etkisizleştirme (r) Dediğimiz gibi, Python’daki en temel kaçış dizisi  işaretidir. Bu işaret bazı başka harflerle birleşerek yeni kaçış dizileri de oluşturabilir. Python’da  işaretinin dışında temel bir kaçış dizisi daha bulunur. Bu kaçış dizisi ‘r’ harfidir. Şimdi bu kaçış dizisinin nasıl kullanılacağını ve ne işe yaradığını inceleyelim: Şöyle bir çıktı vermek istediğimizi düşünün: Kurulum dizini: C:\aylar\nisan\toplam masraf Bildiğimiz yoldan bu çıktıyı vermeye çalışırsak ...

Python’da Kaçış Dizileri

Kaçış Dizileri Python’da karakter dizilerini tanımlayabilmek için tek, çift veya üç tırnak işaretlerinden faydalandığımızı geçen bölümde öğrenmiştik. Python bir verinin karakter dizisi olup olmadığına bu tırnak işaretlerine bakarak karar verdiği için, tek, çift ve üç tırnak işaretleri Python açısından özel bir önem taşıyor. Zira Python’ın gözünde bir başlangıç tırnağı ile bitiş tırnağı arasında yer alan her ...