C DE 3 Sayıyı Kıyaslamak

C de Girilen 3 Sayıyı Kıyaslayıp Büyükten Küçüğe Nasıl Yazdırılır?

Bu programımız kullanıcıdan 3 adet numara alıp onları kıyaslayıp büyükten küçüğe doğru ekrana yazdırmaktadır. İşte kodlar:

#include <stdio.h>

int main(void){
int num1, num2, num3;

printf(“Enter the first number: “);
scanf(“%d”, &num1);
printf(“Enter the second number: “);
scanf(“%d”, &num2);
printf(“Enter the third number: “);
scanf(“%d”, &num3);

if(num1 == num2 or num1==num3 or num2==num3){
printf(“You have entered the same numbers.”);
}else{
if(num1>num2 && num1>num3){
if(num2>num3){
printf(“The numbers ordered by descending: %d>%d>%d”,num1,num2,num3);
}else{
printf(“The numbers ordered by descending: %d>%d>%d”,num1,num3,num2);
}
}

if(num2>num1 && num2>num3){
if(num1>num3){
printf(“The numbers ordered by descending: %d>%d>%d”,num2,num1,num3);
}else{
printf(“The numbers ordered by descending: %d>%d>%d”,num2,num3,num1);
}
}

if(num3>num1 && num3>num2){
if(num1>num2){
printf(“The numbers ordered by descending: %d>%d>%d”,num3,num1,num2);
}else{
printf(“The numbers ordered by descending: %d>%d>%d”,num3,num2,num1);
}
}

}
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *