C de Bir Sayının Üstlerini Power Kullanarak Toplamak

C de Bir Sayının Üstlerini Power Kullanarak Toplamak

C de bir sayıyı a+a²+…  şeklinde üstlerini birer birer arttırarak toplamak için aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz. İlk girdiğiniz sayı a ikinci girdiğiniz sayı ise a üzeri n deki n sayısıdır. Bu kodlar power fonksiyonu kullanılarak yazılmıştır.

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(){
int a;
int n;
int sum = 0;

printf(“Enter a number: “);
scanf(“%d”, &a);
printf(“Enter exp: “);
scanf(“%d”, &n);

int e = 1;
while(e<=n){
int s = pow(a,e);
sum += s;
e++;
}
printf(“%d power %d is %d”,a,n,sum);
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *