C De Dörtişlem Nasıl Yapılır?

C De Dörtişlem Yapmak (Toplama Çıkarma Çarpma Bölme Mod Alma)

Bu programımızda kullanıcıdan iki tane rakam alıp bu rakamları sırasıyla birbirleri ile toplayıp, farkını alıp, çarpıp, bölüp ve 1. sayının 2. sayı ile modunu aldıktan sonra ekrana yazdırıyoruz. İşte kodlar:

#include <stdio.h>

int main(void)
{
int num1,num2,sum,dif,mul,div,mod;

printf(“Enter the first number: “);
scanf(“%d”, &num1);

printf(“Enter the second number: “);
scanf(“%d”, &num2);

sum = num1+num2;
dif = num1-num2;
mul = num1*num2;
div = num1/num2;
mod = num1%num2;

printf(“sum: %d dif: %d mul: %d div: %d mod: %d”, sum,dif,mul,div,mod);
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *