C De Girilen Metindeki Ünlü Harfleri Saydırma

C De Girilen Stringdeki Ünlü Harfleri Saydırmak

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void main(){
  int e,a = 0;
  char kelime[50];
  char sesliharf[16] = {'a', 'A', 'e', 'E', 'I', 'i', 'u', 'U', 'O', 'o', 'ö', 'Ö', 'ü', 'Ü', 'ı', 'İ'};

  printf("Enter a string: ");
  gets(kelime);

  for(int i=0;i<=strlen(kelime);i++){
    for(e=0;e<=15;e++){
      if(kelime[i]==sesliharf[e]){
        a++;
      }
    }
  }
  printf("Number of vowel letters: %d", a);

}

2 Replies to “C De Girilen Metindeki Ünlü Harfleri Saydırma”

 1. site yönetimine teşekkür ederim çoğu zaman aradığımız şeyi sitelerde bulamıyoruz oraya buraya yönlendiriyorlar sizin sitenizin içeriği güzel daha çok güncellerseniz sevinirim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *