C De Toplama İşlemi Yapmak

C De Toplama İşlemi Nasıl Yapılır?

C de iki sayıyı toplamak için ilk olarak iki tane int değer tanımlayıp kullanıcıdan verileri istiyoruz ve ardından iki değeri toplayıp ekrana yazdırıyoruz. İşte kodu:

#include <stdio.h>

int main(void)
{
int integer1;
int integer2;
int sum;

printf(“Enter the first integer: “);
scanf(“%d”, &integer1);

printf(“Enter the second integer: “);
scanf(“%d”, &integer2);

sum = integer1 + integer2;

printf(“Sum of %d and %d is %d”, integer1, integer2, sum);
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *