Javada endsWith() Methodu

endsWith() Methodu Boolean sonuç verir örneğin elinizde bir string var ve en sonundaki elemanın sizin yazdığınız harfle uyuşup uyuşmadığını kontrol edersiniz. Örnek:

[sourcecode]
public class Emre {
public static void main(String[]args){

String str = "EAsoftware.org";
System.out.println(str.endsWith("g"));

}
}
[/sourcecode]
=> true

[sourcecode]
public class Emre {
public static void main(String[]args){

String str = "EAsoftware.org";
System.out.println(str.endsWith("b"));

}
}
[/sourcecode]
=> false

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *