C De If Nasıl Kullanılır?

C De If Kullanımı

Bu programımızda  kullanıcıdan bir rakam alıyoruz. Ben bir değer tanımladım if yapısını ve else if yapısına örnek olması için kullanıcıdan aldığım rakamla kendi rakamımı kıyaslıyorum. Kullanıcının girdiği değer bizim rakamımızdan büyük olabilir, küçük olabilir ve eşit olabilir. Şimdi tüm durumlar için ekrana bir mesaj yazdıracağız işte kodları:

#include <stdio.h>

int main(void){
int num1;
printf(“Enter the number: “);
scanf(“%d”, &num1);
if(num1 > 599){
printf(“Grater than mine.”);
}else{
if(num1 <599){
printf(“Smaller than mine.”);
}else{
printf(“We are the same.”);
}
}
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *